Αυτογνωσία

Αυτογνωσία

Το άτομο που οδεύει προς την αυτογνωσία του, το επιτυγχάνει αυτό με την εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων και βιωματικών μεθόδων προκειμένου να το επιτύχει (όπως ασκήσεις συγκέντρωσης της προσοχής, διαλογισμός, διαχείριση και έλεγχος των συναισθημάτων, των σκέψεων και των στερεοτυπικών μοντέλων

Δεξιότητα Λήψης Αποφάσεων

Δεξιότητα Λήψης Αποφάσεων

Όλοι οι άνθρωποι καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινά στην ζωή τους, από τις απλούστερες έως τις πιο απαιτητικές. Συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε πόσες αποφάσεις καλούμαστε να λάβουμε σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερα, όταν πρέπει να αποφασίσουμε σε δύσκολες και απαιτητικές περιστάσεις, αδυνατούμε