"Προσωπική ανάπτυξη είναι οι δραστηριότητες που βελτιώνουν την αυτογνωσία σου, αυξάνουν την γνώση της προσωπικής σου ταυτότητας, συμβάλλουν στο να εντοπίσεις τις απεριόριστες δεξιότητές σου και το δυναμικό σου, να ενισχύσουν την ικανότητά σου για επαγγελματική αποκατάσταση στους τομείς που επιθυμείς, με σκοπό να ενθαρρύνεις την ποιότητα διαβίωσής σου και να προωθήσεις την δημιουργική πραγματοποίηση των ονείρων και των στόχων σου."

Ο όρος «Προσωπική Ανάπτυξη» μπορεί να πρεσβεύει διαφορετικές έννοιες για διαφορετικούς ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να δώσουμε μία γενικά αποδεκτή ερμηνεία του όρου αναφέρει ότι: «Προσωπική ανάπτυξη είναι οι δραστηριότητες που βελτιώνουν την αυτογνωσία σου, αυξάνουν την γνώση της προσωπικής σου ταυτότητας, συμβάλλουν στο να εντοπίσεις τις απεριόριστες δεξιότητές σου και το δυναμικό σου, να ενισχύσουν την ικανότητά σου για επαγγελματική αποκατάσταση στους τομείς που επιθυμείς, με σκοπό να ενθαρρύνεις την ποιότητα διαβίωσής σου και να προωθήσεις την δημιουργική πραγματοποίηση των ονείρων και των στόχων σου.»

Κατ’ουσίαν, η προσωπική ανάπτυξη μπορεί εξίσου να ορισθεί ως η ανακάλυψη και απόκτηση (μέσω εξειδικευμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας) των δεξιοτήτων και των εργαλείων που μπορεί ένα άτομο να θέσει σε εφαρμογή, προκειμένου να αυξήσει να επίπεδα της Αυτο-Γνωσίας, Πηγαίας Χαρά, Αυτοπεποίθησης- Αυτοαποτελεσματικότητας-Αυτοεκτίμησης, Δεξιότητας Λήψης Αποφάσεων,  Δημιουργικότητας και Επιτυχίας υπέρ της προσωπικής διαβίωσής του.

Άρθρα

Επιτυχία
Ίσως κάποιος αναρωτηθεί ποιά η σχέση της προσωπικής ανάπτυξης με την επιτυχία. Μπορεί κάποιος να μην έχει αναπτύξει ακόμα βαθύτερη
Read more.
Υπηρεσίες – Αναλυτικά
Στα πλαίσια του Uplifepsychology.com η ψυχολόγος Παναγιώτα Παναγιωτάκη παρέχει τις εξής υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης: Θεραπεία Πανικού – Αγοραφοβίας. Με την εφαρμογή
Read more.
Συναντήσεις Μέσω Διαδικτύου
Η Γνωστική Ψυχολόγος Παναγιώτα Παναγιωτάκη, MSc, πραγματοποιεί συναντήσεις μέσω του λογισμικού Skype & Hangouts για όσους διαμένουν σε όλην την
Read more.